शितगंगा नगरपालिका

शितगंगामा पहिलो पटक बहुउद्धेश्यीय सहकारी सञ्चालन

२०७८ माघ १३

शितगंगा। शितगंगा नगरपालिका मा पहिलो पटक बहुउद्धेश्यीय सहकारी दर्ता भइ सञ्चालन मा आएको छ । कृषि सहकारी र बचत सहकारी नगरपालिकामा सञ्चालन भएपनि बहुउद्धेश्यीय सहकारी पहिलो पटक दर्ता भएको छ । शितगंगा नगरपालिका ३ बाट सञ्चालन मा आउने गरि हाम्रो शितगंगा बहुउद्धेश्यीय सहकारी सञ्चालनभएको हो ।