भूमिकास्थान नगरपालिका

भुमिकास्थानमा आव.२०७८/०७९ को विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन टेन्डर आव्हान :नुवाकोट खिल्जी असुरकोट सडक कालोपत्रेलाइ मात्र १० करोड

२०७८ सावन ३२

गुरुदेव खानाल ,सन्धिखर्क। भूमिकास्थान नगरपालिकाले नगरभित्रका राजनीतिक दलहरु, पत्रकार, नगरपालिका भित्रका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको साथै आम नगरबासीहरुको उपस्थितिमा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को समग्र कार्यक्रमको बार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम २०७८ साउन १० गते सम्पन्न गरी चालु आ.ब.०७८÷७९ मा बर्षभरी सम्पादन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको बार्षिक कार्ययोजना तयार गर्दै नयाँ आर्थिक बर्षको शुरुवातसँगै विकास निर्माणका कार्यहरुलाई गती दिन विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुको टेण्डर ब्यबस्थापनका लागि सूचना प्रकाशन गरि अघि बढेको छ ।